Kontakt

Místní knihovna Horažďovická Lhota
Horažďovická Lhota 12
341 01 Horažďovice

E-mail: knihovnalhotahd@seznam.cz
Knihovnice: Eva Zoubková